فهرست مطالب

EXOZAN

بروشور اگزوزوم اگزوزان

محصول تولیدی در کشور امارات متحده عربی 

پزشکان عزیز؛ جهت دریافت بروشورهای اگزوزوم به شماره زیر در واتس آپ یا ایمیل زیر پیام دهید:

491722332281+

ireutla@gmail.com

اگزوزوم مشتق از چربی چیست؟

اگزوزوم های سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی (AD-MSC) وزیکول های خارج سلولی کوچکی هستند که توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از چربی آزاد می شوند.  این سلول‌های بنیادی نوعی سلول استرومایی چند توانی هستند که در بافت چربی (چربی) یافت می‌شوند و توانایی تمایز به انواع سلول‌ها مانند سلول‌های چربی، سلول های استئوبلاست و سلول های غضروفی را دارند.

اگزوزوم ها وزیکول های متصل به غشاء هستند که معمولاً اندازه ای در حدود 30 تا 150 نانومتر دارند که توسط انواع مختلف سلول از جمله سلول های بنیادی مزانشیمی ترشح می شوند.
اگزوزوم ها با انتقال (پروتئین ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک بین سلول ها؛ نقش مهمی در ارتباط سلول به سلول دارند. محتویات اگزوزوم ها می تواند بر رفتار و عملکرد سلول های گیرنده تأثیر بگذارد و آنها را به بازیگران کلیدی در فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی و پاتولوژیک تبدیل کند.

اگزوزوم های AD-MSC در سال های اخیر به دلیل کاربردهای درمانی بالقوه خود، مورد توجه متخصصان قرر گرفته اند. اگزوزوم ها دارای خواص بازسازی کننده، ضد التهابی، رگ زایی و تعدیل کننده سیستم ایمنی هستند و کاندیدهای امیدوارکننده ای برای درمان طیف گسترده ای از شرایط، از جمله آسیب بافتی، بیماری های دژنراتیو، و اختلالات التهابی هستند.

وبینار کشوری پزشکی بازساختی شناختی در درمان زخم: شامل لیزر درمانی پیشرفته، سلول بنیادی، اگزوزوم درمانی، فانکشنال مدیسین و ...