فهرست مطالب

آخرین اطلاعات پی آر پی و سلول بنیادی

نمونه تزریق PRP پیشرفته و STEMCELL با روش تحریک لیزری (لیزر سوپر پالس RJ)

قبل و بلافاصله بعد تزریق

دقت کنید که درست است که ورم دارد اما این روش بعد از روز ۳۰ ام بهتر و بهتر می شود چون ترکیب PRP و STEMCELL است