فهرست مطالب

کیت خارجی PRP و StemCell

معرفی کیت های خارجی پی آر پی پیشرفته، چربی و سلول بنیادی

سه نوع کیت پیشرفته پی آر پی چربی و سلول بنیادی وجود دارد.
این کیت ها عبارتند از کیتهای آمریکایی، کیت های کره‌ای و کیت های آلمانی سوئیسی.
قطعاً کیفیت این کیت ها با هم متفاوت و در نتیجه کار درمان و زیبایی تفاوت‌های عمده‌ای با هم دارند. در ادامه این کیت ها را معرفی می کنیم.
در بین این کیت ها از لحاظ کیفیت، کیت آمریکایی بالاترین خلوص و کیفیت را داراست اما کیت های کره ای و آلمانی می توانند با کیفیت Stim-KIT ایرانی مقایسه شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با دکتر زندی مهران تماس بگیرید.

کیت آمریکایی فوق پیشرفته پی آر پی، سلول بنیادی و چربی

کیت آلمانی سوئیسی

کیت کره ای