فهرست مطالب

لیزر مونلایت و استارلایت

پزشکان محترم، جهت آشنایی کامل با مونلایت و استارلایت ۲۰۲۰ روی هر لینک جداگانه کلیک کنید و کامل فیلم را ببینید 

 بخش ۱: چرا دستگاه مونلایت و استارلایت؟ و منظور از سفارشی بودن دستگاه استارلایت چیست؟

 زیبایی و درمان موثر و همزمان

 

 

 بخش ۲: لیزر پن حرفه ای دستگاه لیزر مونلایت و استارلایت

 

 

 بخش ۳: معرفی لیزر شاور انتخابی و ترکیبی دستگاه مونلایت و استارلایت

 

 

 بخش ۴: لیزر اینترستیشال، لیزر درون بافتی، لیزر اینتراآرتیکولار

 

 

 بخش ۵: معرفی لیزر اینترستیشال (درون بافتی) ترکیبی: چند طول موج همزمان 

 

 

 بخش ۶: ویژگی منحصر به فرد beam combiner دستگاه لیزر مونلایت و استارلایت

 

 

 بخش 7: معرفی لیزر اکوپانکچر ۱ به ۱ و قابلیت لیزر رزونانس و طول موج های انتخابی

 

 

 بخش 8: معرفی تقسیم کننده لیزر اکوپانکچر ۱ به ۲ (یک طول موج به دو نقطه همزمان)

 

 

 بخش 9: معرفی فایبر جمع کننده لیزر اکوپانکچر ۲ به ۱ (2 طول موج در یک نقطه اکوپانکچر)