فهرست مطالب

آخرین اطلاعات لیزر

Even severe coxarthrosis can be treated with good results by combination of laser acupuncture, PRP plus photobiomodulation ( interstitial and transdermal) . High end integrative medicine as claimed by the European Laser Academy Germany.

Dr. med. Michael Weber

چاپ مقاله و پروتوکل دقیق فوتودینامیک تراپی صحیح برای پیش گیری از حاد شدن بیماری کرونا covid-19 توسط فوتودینامیک تراپی 

دکتر مایکل هانس وبر، دکتر یاسمن زندی مهران، دکتر هادی حسینی سعادت، رابرت وبر، آرمین اورتابر، دکتر ماتیاس وویکیج 

نتایج تکمیلی برای ژورنال Lancet ارسال شده است.

جمع بندی تحقیقات ما تا امروز:

فوتودینامیک تراپی داخل خون در درمان بیماران کرونایی چه mild و moderate و چه حاد موثر نبود

فوتودینامیک تراپی صحیح (با بررسی بهترین حساسیت نسبت به این نوع ویروس) داخل دهان و بینی در فاز viral موثر بود و مانع ورود بیمار به فاز التهابی شد

فوتودینامیک تراپی صحیح

همانگونه که در این نمودار ملاحظه می کنید برای یک سلول سرطانی خاص میزان حساسیت داروهای فوتوسنتیسایز شده بررسی می شود و سپس به بیمار داده می‌شود و هر بیماری فتوسنتیسیزر خاص خود را دارد

افرادی که به نام فوتودینامیک تراپی بدون چنین بک گراندی اقدام می کنند کاملا نادرست است 

نمونه ردیابی سلول سرطانی در خون بیمار مبتلا به سرطان بعد از اتمام شیمی درمانی و عدم وجود توده در بدن در کشور آلمان

قدرت تشخیص لیزر برای فوتو دینامیک تراپی موثر