فهرست مطالب

دوره های آموزشی

وبینار عملی PRP و سلول بنیادی در جوانسازی

موضوع: جوان سازی (بازسازی و ترمیم) با روش نوین stim-StemCell و PRP پیشرفته وبینار به صورت عملی است و در کشور آلمان برگزار می شود. در این روش، میزان استم…