🌸🌸 لیزر کم توان نسل ۴ با کاربرد در حوزه درمان و زیبایی متعلق به تمام گروه های پزشکی

🌸 لیزر کم توان نسل ۴ با کاربرد در حوزه درمان و زیبایی متعلق به تمام گروه های پزشکی 

🌈🌈 به تعداد لیزر و تکنیک ساخت، انواع لیزر وجود دارد که هر پزشک در حوزه کاری خود می تواند استفاده کند 

🌈🌈 جوان سازی، آکنه، لاغری، درد، زخم، کودکان، نورولوژی، سایکولوژی، سرطان، ژینکولوژی، اورولوژی، مشکلات عفونی، کاردیولوژی، داخلی، توان بخشی، دندان پزشکی و ...

امید است پزشکان با تصور اینکه لیزر فقط متعلق به گروهی انحصار طلب است، خود را از مزایای این تکنیک قدرتمند محروم نکنند