🍀🍀 نخستین دوره جامع لیزر کم توان (۸ روزه)، ۶۴ ساعت تئوری و عملی

🍀🍀 نخستین دوره جامع لیزر کم توان (۸ روزه)، ۶۴ ساعت تئوری و عملی

🌸🌸 با حضور ۳ تن از مدرسین بزرگ جهان به زودی در ایران، با اعطای ۳ مدرک بین المللی 

🍀🍀 جزئیات دوره به زودی از همین کانال 

☎️ ۰۹۳۶۱۱۴۶۷۶۰