🍀🍀 با حضور شما پزشکان نازنین 🌸🌸 ورکشاپ لیزر کم توان برگزار شد از حضور شما نازنینان سپاسگزاریم 🙏🙏 مدرس دکتر زندی مهران دانشگاه صنعتی شریف

🍀🍀 با حضور شما پزشکان نازنین 🌸🌸

ورکشاپ لیزر کم توان برگزار شد

از حضور شما نازنینان سپاسگزاریم 🙏🙏
مدرس دکتر زندی مهران 
دانشگاه صنعتی شریف

☎️ ۰۹۳۶۱۱۴۶۷۶۰

 

مدیریت دکتر یاسمن زندی مهران استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مدرس لیزر و پلاسما در ایران

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص لیزرهای کم توان لیزر، لیزر اکوپانکچر، لیزر رزونانس، لیزر های اینترستیشیال، لیزرهای اینترا آرتیکولار، لیزرهای اینترانازال، لیزر ترانس کرانیال و غیره می توانید از طریق شماره زیر با ایشان تماس بگیرید

۰۹۳۶۱۱۴۶۷۶۰

Dr Yasaman Zandi Mehran

PhD of Bioelectrical Engineering, Faculty of university, Assistant Professor

Tehran, science and research branch IAU

Laser and Plasma, designer and lecturer