🌸🌸 به زودی تاسیس دو مرکز بزرگ درمانی در ایران و ترکیه

🍀🍀🍀 اطلاعیه بسیار مهم 

🍀🍀🍀 پزشکان عزیز شرکت کننده در دوره های آکادمی لیزر تی سی ام اروپا در ایران 

🍀🍀🍀 به لطف خدا، با همکاری با دو مرکز بزرگ آموزش لیزر در آلمان 🇩🇪🇩🇪 ISLA ELA

🌸🌸 به زودی تاسیس دو مرکز بزرگ درمانی در ایران و ترکیه

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
🌸🌸 تمام آموزش های بسیار تخصصی این حوزه در کشور آلمان است و هزینه آموزش برای عزیزان موسس ندارد و نیز فقط مختص پزشکانی است که دوره های اولیه را در ایران بوده اند

🌸🌸 امکان مشارکت پزشکان در این طرح وجود دارد و منافع آن متعلق به موسسین است

🌈🌈 در این مرکز از درمان سرطان تا کارهای زیبایی، درمانی و ... بر اساس تکنیک آلمان ها انجام خواهد شد  

🇩🇪🇩🇪 🇮🇷🇮🇷

اطلاعات تکمیلی به زودی به اطلاع شما عزیزان می رسد

 

دکتر یاسمن زندی مهران استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مدرس لیزر و پلاسما در ایران

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص لیزرهای کم توان لیزر، لیزر اکوپانکچر، لیزر رزونانس، لیزر های اینترستیشیال، لیزرهای اینترا آرتیکولار، لیزرهای اینترانازال، لیزر ترانس کرانیال و غیره می توانید از طریق شماره زیر با ایشان تماس بگیرید

۰۹۳۶۱۱۴۶۷۶۰

Dr Yasaman Zandi Mehran

PhD of Bioelectrical Engineering, Faculty of university, Assistant Professor

Tehran, science and research branch IAU

Laser and Plasma, designer and lecturer