کلاس های آمادگی پروفسور فرانک بار و دکتر مایکل وبر (اسطوره های لیزر رزونانس و لیزر اکوپانکچر جهان)

🍀 کلاس های آمادگی پروفسور فرانک بار و دکتر مایکل وبر (اسطوره های لیزر رزونانس و لیزر اکوپانکچر جهان)

اولین گروه آموزش عملی طب سوزنی با حضور پزشکان و مدیریت نمایندگی آکادمی لیزر تی سی ام اروپا در ایران برگزار شد 🌸🌸🍀🍀

مدرس: جناب آقای دکتر قدیمی 
پنجشنبه ۱۹ فروردین سال ۹۸ (جلسه ۴)

🏆 برای شرکت در دوره های آموزش نمایندگی آکادمی لیزر تی سی ام اروپا در ایران هرگز دیر نیست

☎️ 09361146760