کلمه VAS یا پالس نوژیه چیست؟ (سمینارهای از راه دور لیزر اکوپانکچر در ایران مختص پزشکان) 09361146760

کلمه VAS یا پالس نوژیه چیست؟      

پدیده VAS  معمولا توسط درمانگر به عنوان یک تغییر کیفی از درک نبض احساس می شود.

بعد از استفاده از یک محرک به 1 تا 3 سیکل شروع می کند. این سیگنال بدون تغییر میزان ضربان قلب اتفاق می افتد و می تواند 8 تا 15 سیکل کاردیاک طول بکشد.▪️

ثبت مکانیکی سیگنال عروقی که به طور بالینی با گرفتن نبض به صورت دستی دریافت شده،  هنوز به طور عینی ثابت نشده است.
این اثبات دشوار است. زیرا تلاش برای دوباره ساختن یک درک حسی خوب به وسیله دستگاه را شامل می شود.
با این حال، واضح است پالس نوژیه شامل سیستم اتونومیک(سمپاتیک و پاراسمپاتیک) می باشد.

پزشکان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
09361146760


نمایندگی آکادمی لیزر تی سی ام اروپا در ایران، ریاست دکتر مایکل وبر 
مدیریت: دکتر یاسمن زندی مهران

Dr Michael Weber

Dr Yasaman Zandi Mehran