🍀🍀 درمان کامل زخم پای دیابتی با لیزر کم توان نسل ۴

🍀🍀 درمان کامل زخم پای دیابتی با لیزر کم توان نسل ۴

پزشک معالج دکتر نجفی
دانشجوی دکتر مایکل وبر


تماس بگیرید (مختص پزشکان)

☎️ ۰۹۳۶۱۱۴۶۷۶۰