جلوگیری از قطع پای دیابتی توسط لیزر کم توان نسل 4 در ایران

🌸🌸 فیلم ۱، قبل شروع درمان، کار با لیزر کم توان نسل ۴ روی پای دیابتی

 با نسل ۴ لیزر کم توان (لیزر رزونانس)، می توان روی بدترین وضعیت پای دیابتی کار کرد و به عدم قطع آن و بهبود و درمان بیمار امید داشت

http://dryasamanzandi.com/Admin/Video/ViewVideo/1139
 

🌸🌸 فیلم ۲، نمونه جلسه درمان، کار با لیزر کم توان نسل ۴ روی پای دیابتی

 با نسل ۴ لیزر کم توان (لیزر رزونانس)، می توان روی بدترین وضعیت پای دیابتی کار کرد و به عدم قطع آن و بهبود و درمان بیمار امید داشت

http://dryasamanzandi.com/Admin/Video/ViewVideo/1138

 

🌸🌸 فیلم ۳، بعد از درمان، کار با لیزر کم توان نسل ۴ روی پای دیابتی

 با نسل ۴ لیزر کم توان (لیزر رزونانس)، می توان روی بدترین وضعیت پای دیابتی کار کرد و به عدم قطع آن و بهبود و درمان بیمار امید داشت

 

http://dryasamanzandi.com/Admin/Video/ViewVideo/1137

یس مربوط به خانم ۴۷ ساله که بیمار دیابتی می باشند و در برج ۴ سال ۹۸ دچار زخم دیابتی پای چپ می شوند و در بیمارستان نمازی شیراز بستری می شوند. بیمار بمدت یک ماه در بیمارستان نمازی شیراز تحت درمان قرار داشتند و پزشکان متخصص بیمارستان نمازی شیراز از جمله دکتر ... متخصص جراحی فلوشیب تروما، به علت عدم کنترل قند خون بیمار با وجود تزریق انسولین (قند خون ناشتای بیمار حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ mg/dl بوده) و عدم کنترل عفونت زخم پای دیابتی بیمار تصمیم به قطع پای بیمار می گیرند. بیمار از قطع پای خود در بیمارستان شیراز  خودداری نموده و جهت ادامه درمان در تاریخ ۵ شهریور ۹۸ به اینجانب در تهران مراجعه می کنند و بلافاصله تحت درمان قرار می گیرند. بیمار با رعایت رژیم غذایی دیابت و دمنوش های مخصوص دیابت و پانسمان های مخصوص دیابتی تحت درمان قرار می گیرند که به یاری خداوند و تلاش خود بیمار از قطع حتمی پای خود نجات پیدا کردند. هم اکنون قند ناشتای بیمار 120mg/dl و ۲ ساعت بعداز غذای ایشان بدون تزریق انسولین حدود 130mg/dl است. در درمان بیمار از Polylaser derma RJ  و RJ Sublingual Laser  استفاده شد.