🌸🌸 پذیرش و چاپ مقاله پژوهشگر ایرانی با استاد جناب آقای دکتر مایکل وبر

🌸🌸 پذیرش و چاپ مقاله پژوهشگر ایرانی با استاد جناب آقای دکتر مایکل وبر 

🌸🌸 کاربرد لیزر کم توان و لیزر اکوپانکچر در افزایش کیفیت Semen 

🔸🔸🌈🌈 دستگاه لیزر RJ آلمان 🇩🇪🇩🇪

محقق: دکتر بهتاج، با تبریک و آرزوی موفقیت ایشان