درمان بیمار مبتلا به زخم عفونی و طول کشیده توسط پانسمان های نوین (غیر بیولوژیک) و لیزر بی همتای RJ

درمان بیمار مبتلا به زخم عفونی و طول کشیده توسط پانسمان های نوین (غیر بیولوژیک) و لیزر بی همتای RJ

مدت زمان درمان حدود ۷ هفته

جهت کسب پروتوکل لیزر کم توان تماس بگیرید (مختص پزشکان)
09361146760
نام پزشک معالج: دکتر گل چای

مدیریت نمایندگی آکادمی لیزر تی سی ام اروپا در ایران: دکتر یاسمن زندی مهران

low level laser cold laser photobiomodulation