درمان زخم های بسیار بدخیم و مزمن توسط لیزر کم توان نسل 4

🌸 درمان کامل زخم پای دیابتی توسط لیزر کم توان نسل ۴

🌸 ۲۸ جلسه، هر هفته ۲ بار (14 هفته)
🌸 پانسمان فقط فیبرینولیزین

🍀 توسط دکتر رفیع زاده، دانشجوی دکتر مایکل وبر 

پزشکان عزیز جهت آموزش و دریافت پروتوکل تماس بگیرید
09361146760