درمان بدترین زخم های دیابتی توسط لیزر کم توان نسل 4 (جلوگیری از قطع و آمپوتی)

🌸 درمان زخم و جای کنده شدن بسیار عمیق توسط لیزر کم توان نسل ۴ طبق پروتکل دکتر مایکل وبر

🍀 عکس بعد هفته چهارم

توضیحات
ترمیم زخم پای دیابتیک که اختلال حس و خونرسانی داشته و تاندون و استخوان اکسپوز شده بود و طبق نظر ارتوپد از زیر زانو نیاز به آمپوتاسیون داشت
بعد از ۷ جلسه حس درد و قلقلک برگشت و در دبریدمان بدلیل بهبود خونرسانی خونریزیهای کوچک مشهود میشد 
عکس ترمیم که حاوی بافت گرانولیشن هست و تشکیل پوست از حاشیه ها با رنگ سفیدتر دیده میشود

جهت عضویت در کانال اطلاعات علمی لیزر کلیک کنید

مدیریت: دکتر یاسمن زندی مهران
https://t.me/joinchat/AAAAAEOklju1Tdr__KG__w

 

لیزر تراپی

لیزر کم توان

نسل جدید لیزر کم توان دارای تاییدیه FDA

لیزر کم توان در درد

لیزر کم توان و لیزر تراپی در زخم

فواید لیزر کم توان

قوی ترین دستگاه لیزر درمانی دنیا (لیزر کم توان و پرتوان)

 

Dr Michael Weber

Dr Ysaman Zandi Mehran

09361146760