بیوگرافی

  • دکتری تخصصی(PhD)مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
  • استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه از سال 1387
  • عضو هیئت مدیره انجمن لیزر درمانی ایران و اروپا ثبت شده در کشور آلمان
  • نماینده قانونی و انحصاری آکادمی لیزر TCM اروپا
  • مدرس لیزر و پلاسما در ایران
  • طراح و عضو تیم فنی پروژه های لیزر از سال 1385
  • ناظر فنی اداره کل تجهیزات پزشکی